План занять по розвитку мовлення в підготовчій групі, по Васильєвій (осінь)

Перспективний план занять по розвитку мовлення в підготовчій групі по М. А. Васильєвій, В. В. Гербової й Т. С. Комаровой - частина перша (осінній період)

Вересень

Заняття 1 Незабаром у школу Мети: Закріплювати вміння становити оповідання по пам'яті по темі «Що я бачив у школі». Учити підбирати узагальнюючі слова для групи предметів «шкільні приналежності». Дати подання про поняття «мовлення», «слово», «речення». Розвивати фонематичний слух. Виховувати інтерес до слова. Заняття 2 Діти йдуть у школу (сюжетне оповідання) Мети: Навчати навичкам складання сюжетного оповідання по картині «Діти йдуть у школу». Закріплювати поняття «мовлення», «слово», «речення». Учити: - становити речення, використовуючи вставні слова й слова в переносному значенні; - членувати слова на склади. Познайомити зі складовим складом слова. Заняття 3 К. Ушинский «Чотири бажання» Мети: Продовжувати вчити переказувати текст точно, виразно, послідовно (оповідання К. Ушинского «Чотири бажання»). Розвивати зв'язне мовлення дітей. Заняття 4 Явища природи (оповідання по предметних картинах) Мети: Формувати вміння становити колективне оповідання по предметних картинах. Учити: - порівнювати явища природи за ознаками розходження й подібності; - підбирати синоніми й антоніми, виділяючи істотні ознаки предмета. Дати поняття про ударний склад. Закріплювати вміння визначати місце наголосу в словах.

Жовтень

Заняття 5 Осінь, осінь, у гості просимо Мети: Учити: - становити оповідання на осінню тематику, описувати навколишню природу; - дізнаватися реальні ознаки осіни в їхньому поетичному вираженні; - розуміти й використовувати слова в переносному значенні. Продовжувати учитьразличать і називати голосні звуки, придумувати слова із заданим звуком, ділити слова на склади, визначати рід предмета. Розвивати мовний подих, уміння відповідати на питання вихователя повною відповіддю. Заняття 6 В. Біанкі. «Купання ведмежат» Мети: Розвивати вміння послідовно й виразно передавати невеликий по обсязі літературний текст (переказ оповідання В. Біанкі «Купання ведмежати»). Учити: - пояснювати незрозумілі слова, що зустрічаються в тексті; - підбирати слова, використовуючи риму, розрізняти найпростіші випадки багатозначності слова. Активізувати словник: вереск, тріск, скрип, шерех, дзижчання, хрускіт, дзенькіт. Продовжувати вчити диференціювати поняття «буква», «звук», «голосні й приголосні звуки», придумувати речення з 2 слів. Заняття 7 Золота осінь (оповідання по картині-пейзажу) Мети: Познайомити з репродукцією картини И. И. Левитана «Золота осінь». Учити описувати предмети по картині, виділяючи їхні характерні ознаки. Формувати умениепроникнуться тим настроєм, що відбив художник у своєму пейзажі, і передавати свої почуття, відчуття у висловленнях. Продовжувати вчити називати й розрізняти голосні звуки в словах, придумувати слова із заданим звуком. Розвивати вміння диференціювати голосні звуки на слух.

Листопад

Заняття 8 Російська народна казка «Крилатої, волохатої так масляний» Мети: Закріплювати: - уміння брати участь у драматизації казки (російська народна казка «Крилате, волохате так масляний»); - знання дітей про складні слова; - уміння становити складні слова; - знання про голосних звуках. Продовжувати знайомити з поняттям «речення». Учити: - визначати місцезнаходження ударного складу у двоскладовому слові, називати ударний звук; - становити речення, опираючись на слово, запропоноване вихователем. Заняття 9 Моя сім'я Мети: Учити: - становити оповідання по опорних питаннях на тему «Моя сім'я», відновлювати деформований текст оповідального характеру; - придумувати речення за схемою, типу висловлення, з певним словом. Розширювати й систематизувати знання про речення. Розвивати навички правильного граматичного ладу мовлення. Заняття 10 Мій перший день у дитячому садку Мети: Розвивати вміння становити оповідання з особистого досвіду на тему «Мій перший день у дитячому садку». Учити формулювати особисту оцінку героїв, сприймати зміст прислів'їв, виражених образно. Закріплювати знання про місце звуку в слові. Вправляти в придумуванні слів на заданий звук, називании слів із протилежним значенням (антоніми). Познайомити із твердими й м'якими приголосними звуками. Удосконалювати вміння ділити слова на склади, визначати рід предмета. Заняття 11 Лисиця з лисенятами (сюжетне оповідання по картині) Мети: Учити: - становити сюжетне оповідання по картині «Лиса з лисенятами»; - відповідати на пошукові питання вихователя; - виділяти приголосні звуки й визначати глухость або дзвінкість цих звуків. Розвивати вміння самостійно придумувати подія, що передує зображеному, а також наступне. Закріплювати вміння виділяти ударний звук, виконувати звуковий аналіз слів, визначати твердість і м'якість приголосного звуку. Заняття 12 Казка «Як їжачок виручив зайця» Мети: Учити придумувати казку на тему «Як їжачок виручив зайця», давати опис зовнішнього вигляду персонажів, їхніх дій, переживань. Розвивати мовні вміння по підборі однокорінних слів, синонімів і антонімів. Вправляти: - у розумінні багатозначних слів; - у проведенні звукового аналізу, підборі слів з різною тривалістю звучання. Закріплювати вміння визначати рід іменників, твердість (м'якість), дзвінкість (глухость) першого звуку в слові. Перспективний план занять по розвитку мовлення в підготовчій групі по Васильєвій, Гербової й Комаровой - частина 1 (осінь)